شرکت تهران استن در تاریخ 88/10/22  تحت شماره 363844 و شناسه ملی 10320151815 بصورت سهامی خاص در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است و در گروه عمرانی بی.بی.تی بعنوان شرکت مادر (هلدینگ) با داشتن مالکیت اکثریت ( بالغ بر 60 درصد ) صام شرکتهای زیر مجموعه و بینشی وسیع از کسب و کار شرکتهای تابعه و مدیریت یکپارچه با هدف جذب پروژه های عمرانی و شرکت در مناقصات و کنترل و مدیریت شرکتهای زیر مجموعه ایفای نقش مینماید.
شرکتهای زیر مجموعه شرکت تهران استن عبارت اند از:
1- شرکت بتن برش تهران؛
2- شرکت برنا بنا توسعه؛
3- شرکت برنا بهینه تدبیر؛
4- فروشگاه بی.بی.تی.

خدمات
زمینه کاری و بازار هدف شرکت تهران استن شامل کلیه پروژه های عمرانی از جمله:
1- مطالعات، ارزیابی، طراحی، مشاورت عالیه و نظارت؛
2- برش بتن، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای؛
3- راه، ابنیه و تاسیسات؛
4- واردات و صادرات و تولید محصولات صنعت ساختمان؛
5- سرمایه گذاری  و مشارکت در ساخت.