شرکت مهندسین مشاور برنا بهینه تدبیر

مهندسين مشاور برنا بهینه تدبیر به منظور ارائه خدمات مشاوره فنی و نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی تاسیس گردیده است. انگيزه اصلي موسسان از تاسيس اين شركت به کارگیری استانداردهای جدید و استفاده از دانش روز در مطالعات و اجرای پروژه های عمرانی در راستای بهینه کردن و ارتقاء کیفیت آن ها می باشد موسسان، مدیران و همکاران این مهندسین مشاور در رشته های مختلف عمران مانند راه ، راه آهن، مترو، تونل و پل های بزرگ و سایر ابنیه فنی خاص تجربه فنی لازم را دارند. مهندسین مشاور برنا بهینه تدبیر دارای گروه های تخصصی مختلف در زمینه های مطالعاتی پروژه های زیربنایی حمل و نقل اعم از مطالعات مسیر، سازه، ژئوتکنیک، هیدرولوژی، مطالعات فنی و اقتصادی، نقشه برداری، ناوگان و تاسیسات برقی و مکانیکی حمل و نقل ریلی و مترو و... می باشد.
شرکت مهندسین مشاور برنا بهینه تدبیر با در اختیار داشتن نیروهای متخصص در زمینه های ذیل فعالیت مینماید:
1- طراحی ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، بهداشتی و درمانی؛
2- طراحی سازه های صنعتی و نظامی؛
3- ارائه طرح بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود مطابق استانداردهای روز دنیا؛
4- بهینه نمودن طرحهای موجود؛
5- امکان سنجی و مکانیابی و ارزیابی؛
6- مطالعات مسیر، طرح هندسی تقاطع ها؛
7- نظارت کارگاهی و کنترل کیفیت؛
8- طراحی شهری؛
9- ساماندهی و توانمند سازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی؛
10- تاسیسات، برق و مکانیک؛
11- ژئوتكنيك
مطالعات و بررسيهاي لازم جهت شناسايي و آماده سازي پي ابنيههاي فني، شناسايي محلي (حفر گمانهاكتشافي،
آزمايشهاي محلي) و خدمات آزمايشگاهي مكانيك خاك و سنگ، تجزيه و تحليل نتايج وارايه پيشنهادات در مورد
بهسازي زمين و مشخصات آن جهت طراحي، آزمايش و بررسي مصالح ساختماني و استقرار واحدهاي آزمايشگاهي
جهت كنترل كيفيت عمليات اجرايي (خاك، بتن، آسفالت و غيره) جهت پروژهها، محاسبات مربوط به فشار خاك و
ديوارهاي حايل.
 
 
خدمات
1- شهر سازی و معماری؛
شهرسازي؛ 1-1
انجام مطالعات و برنامه ريزي و تهيه طرحهاي توسعه و عمران و حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها، طرحهاي هادي
شهري، طرحهاي آماده سازي و همچنين مطالعه و برنامه ريزي بخشهاي تاريخي شهري، ساماندهي صنايع و
مشاغل مزاحم شهري، طرحهاي حفاظت شهرها در برابر حوادث (آتش سوزي، زلزله و سيل)، زيبا سازي شهري.
1-2- ساختمانهاي آموزشي، ورزشي، بهداشتي و درماني؛
انجام مطالعات و تهيه طرحهاي مقدماتي، مرحله اول و دوم مديريت مصرف انرژي و نظارت بر اجراي كليه
پروژههاي آموزشي و تحقيقاتي، مراكز تربيتي، ورزشي، اماكن مذهبي، سياحتي، فرهنگي و هنري و بهداشتي و
درماني و آزمايشگاهها.
1-3- ساختمانهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي ونظامي؛
انجام مطالعات و تهيه طرحهاي مقدماتي، مرحله اول و دوم مديريت مصرف انرژي و نظارت بر اجراي كليه
واحدها و مجموعههاي مسكوني، ساختمانهاي تجاري، ساختمانهاي اداري، صنعتي و كارخانهها. مراكز
مخابراتي، پستي مكانيزه و ساختمانهاي مربوط به خدمات شهري و ساختمانهاي خاصنظامي.
1-4- معماري داخلي؛
انجام مطالعات و تهيه طرحهاي مقدماتي، مرحله اول و دوم و نظارت بر ساخت پروژههاي معماري داخلي. تهيه يادمانها و يادبودها، آرم ها و نشانه ها و غيره.
1-5- ساماندهي و توانمند سازي بافتهاي فرسوده وسکونتگاه هاي غير رسمي؛
انجام مطالعات و برنامه ريزي و ساماندهي و بهسازي بافت هاي فرسوده و سكونتگاه هاي غير رسمي، انجام
مطالعات برنامه ريزي. امكان سنجي و تهيه طرح هاي راهبردي، ساختاري، بهسازي. نوسازي و ساماندهي و
توانمندسازي بافتهاي ويژه (بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غير رسمي).
1-6- طراحي شهري
انجام مطالعات و برنامهريزي و تهيه چارچوب و طرحهاي مفهومي در سطح شهر و تصميمگيري در مورد
چگونگي عناصر شهري و تدوين راهبرد و سياستهاي برخورد با فضاي شهري و تهيه راهنماي طراحي
شهري.وتهيه طرحهاي شهري از قبيل مراكز شهري ،ميادين، بدنههاي شهري ، فضاي سبز و غيره .
1-7- مقاومسازي؛
انجام مطالعات ارزيابي لرزهاي، تهيه طرح بهسازي، تهيه جزئيات اجرايي، نظارت بر اجرا، برآوردريالي طرحهاي مقاومسازي، تهيه دستورالعمل هاي فني، بازبيني دستورالعمل هاي فني، تهيه شناسنامه فني، تهيه نقشه هايي چون ساخت، بررسي نتايج سونداژ، توليد نرم افزارهاي تخصصي، ارزيابي سريع.
2- راه و ترابری؛
2-1-راهسازي
انجام مطالعات مقدماتي و مراحل اول و دوم و نظارت بر اجراي راه هاي روستايي، فرعي و اصلي آزادراه ها، پلها و تونلها، ابنيه فني مربوط و بهسازي آنها و انجام خدمات فني و مشاورهاي در زمينه راهداري و نگهداري
ماشين آلات. مطالعه نقاط حادثه خيز، ترافيكي و بهسازي راهها. انجام مطالعات و نظارت بر تقاطع هاي شهري و غيرشهري.
2-2 راه آهن؛
انجام مطالعات مقدماتي و مراحل اول و دوم و نظارت بر اجراي زيرسازي و روسازي راه آهن و ابنيه فني مربوط و بهسازي آنها. احداث ساختمانهاي جنبي(ايستگاهها)، علايم، برقي كردن.
2-3- فرودگاهها؛
انجام مطالعات مكانيابي و تهيه طرحهاي مراحل اول و دوم نظارت بر اجراي كليه سطوح عوامل پروازي از
جمله باند، تاكسي رو، توقفگاه هواپيما، جاده هاي دسترسي و گشت زني- زهكشي وحصاركشي و نيز كليه
ساختمانها از جمله ترمينال ها با تجيهزات مربوطه- برج مراقبت پرواز- آتش نشاني و ساير ساختمانهاي جنبي
ديگر- روشنايي سطوح عوامل پروازي- انتخاب مكانيابي و نصب تأسيسات و دستگاههاي ناوبري واداري و
مخابراتي.
2-4- بندر سازي و سازه هاي دريايي؛
مطالعات، طراحي مقدماتي و مراحل اول و دوم و نظارت بر اجراي بنادر صيادي، بنادر چندمنظوره، سازه هاي
دريايي، لايروبي و تأسيسات ساحلي.
2-5- ترافيك و حمل و نقل؛
مطالعه و طراحي و برنامه ريزي سيستمهاي مختلف حمل و نقل جاده هاي زميني، هوايي، دريايي، راه آهن و
خطوط لوله جهت جابجايي كالا و مسافر در سطوح مختلف درون شهري و برون شهري براي كليه تأسيسات
زيربنايي و ناوگان ترابري، سيستمهاي كنترل و هدايت ترافيك، سيستمهاي حمل و نقل هوشمند. مديريت و
سازماندهي سيستمهاي حمل و نقل.
3- مهندسی آب؛
3-1- سدسازي؛
مطالعات امكان سنجي، مطالعات منابع آبهاي سطحي و زيرزميني. برنامه ريزي و اقتصاد آب.
تلفيق منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، مهندسي رودخانه، تأسيسات انحراف آب، كنترل و دفع
سيلابها و اصلاح مسير رودخانه، انجام خدمات مهندسي سدهاي خاكي و بتني به منظور ذخيره
و كنترل آب و توليد نيرو، تونل، نيروگاههاي آبي و سازه هاي جنبي، ساير ابنيه و تأسيسات
وابسته به سد سازي ، طراحي سامانه جمع آوري و رفع آبهاي سطح شهري در شرح خدمات
مهندسي آب .
3-2- شبكه هاي آبياري و زهكشي؛
مطالعات امكان سنجي، مطالعات منابع آبهاي سطحي و زيرزميني، برنامه ريزي و اقتصاد آب،
تلفيق منابع آب. آبرساني سطحي و زيرزميني، مطالعه و طراحي شبكه هاي آبرساني، تأسيسات
انحراف آب، بندهاي انحرافي تا ارتفاع ٥ متر، مطالعات و طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي
اصلي و فرعي(درجه ٣و ٤) ، تغذيه مصنوعي، آبياري تحت فشارو تاسيسات وابسته.
3-٣ تأسيسات آب و فاضلاب؛
مطالعات امكان سنجي، انجام مطالعات و تهيه طرحهاي خطوط جمع آوري، تأسيسات آبگيري.
جمعآوري و انتقال آب، شبكه هاي توزيع آب، مخازن، تلمبه خانه هاو تصفيه خانه هاي آب و
نمك زدايي و ابنيه مربوطه، و محاسبه نشست فيزيكي و نشتيابي شبكه هاي آب شهري، جمع
آوري و انتقال فاضلاب هاي شهري و صنعتي و تصفيه خانه هاي مربوطه، جمع آوري و انتقال
آبهاي سطحي، طراحي سيستمهاي نگهداري و تعميرات برنامهاي و سيستمهاي تله متري و
تاسيسات و تجهيزات فوق واستفاده ازپساب تصفيه شده. scada ، كنترل از راه دور
3-4- حفاظت و مهندسي رودخانه؛
مطالعات حفاظت و مهندسي رودخانه، تأسيسات انحراف آب، مطالعات كنترل سيلاب،
سيستمهاي هشدار سيل، نظامنامه سيلاب، مطالعات حفاظت سواحل، برنامه ريزي و مديريت
بهره برداري از رودخانه.
 
سازه -١۴
طرح و محاسبات ايستايي سازهها و ارزيابي ايستايي آنها و طرحهاي ترميمي مربوط به آن، انجام طرح، محاسبه و نظارت
انواع سازهها و همچنين مطالعات ارزيابي، استحكام سازههاي موجود در برابر انواع نيروهاي داخلي و خارجي و
همچنين تهيه طرح بهسازي و ترميم و نظارت بر اجراي آنها.
٢ تأسيسات برق و -١۴
مكانيك
مطالعات و تهيه طرحهاي تأسيساتي مكانيكي، الكتريكي و الكترونيكي و تجهيزاتي نظير : سرمايش، گرمايش، آبرساني،
فاضلاب، برق، تلفن و ارتباطات الكترونيكي، گازرساني، هواي فشرده، بخار و سيستمهاي برفگير.