مقاوم سازی به روش ژاکت بتنی

مقاوم سازی با استفاده از ژاکت بتنییکی از روش های مرسوم مقاوم سازی ساختمان های بتنی، استفاده از لایه پوششی بتنی در پیرامون المان های مختلف از قبیل دیوار برشی، ستون و تیر می باشد.
در روش مقاوم سازی با استفاده از پوشش عناصر بتن مسلح (ژاکت بتنی)، پس از اطمینان حداقل از کیفیت بتن موجود پس از ترمیم موضعی سطح بتن اقدام به افزایش ابعاد المان توسط مصالح بتن مسلح شده میگردد. طراحی این روش باید طوری باشد که علاوه بر رعایت ملاحظات سازه ای، جزئیات اجرایی نیز بگونه ای تعریف شوند که بتن اضافه شده با بتن موجود به طور کلی یکپارچه عمل نماید. از معایب استفاده از این روش میتوان به افزایش وزن سازه و تغییر در نحوه توزیع نیروی زلزله به دلیل تغییر در سختی سازه اشاره کرد و همچنین از مزایای استفاده از این روش می توان به مقاومت در برابر حریق، هماهنگی با بتن موجود به عنوان هسته اصلی اشاره نمود.

 

کاربرد استفاده از روش ژاکت بتنی

 

مزایای استفاده از روش ژاکت بتنی

معایب استفاده از روش ژاکت بتنی